Yüksek İdealler, Gerçek Çözümler...

KONFERANS SALONLARI

Geniş kitlelerin biraraya gelmesi sonucu düzenlenen büyük ölçekli etkinliklerin düzenlendiği konferans salonları, ses sistemlerinin ortam akustiğiyle, görüntü sistemlerinin oturum düzeniyle, mimari tasarımın ise çevresel faktörlerle uyumlu şekilde tasarlanması gereken etkinlik alanları olarak tanımlanabilir.

Panel, seminer, ödül töreni, çalıştay gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu mahaller, geniş bir skalada hizmet vermektedir. Yüksek kalite standartlarının genel etkinlik verimliliği üzerinde açıkça bir etkisi olması dolayısıyla alanında profesyoneller tarafından yürütülmesi tavsiye edilen konferans salonu projelerinin tasarım aşamasında da çok sayıda değişken etken hesap edilmekte, uygulama sürecindeyse ince işçilikle bir sanat icra edilmelidir.ÇEŞİTLİ KONFERANS SALONU ÖRNEKLERİ

KOMUTA KONTROL MERKEZLERİ
KRİZ MERKEZLERİ
TOPLANTI & EĞİTİM SALONLARI