Yüksek İdealler, Gerçek Çözümler...

KOMUTA KONTROL MERKEZLERİ

Yılın 365 günü 7/24 aralıksız faaliyet gösteren ve kritik görevlerin yürütüldüğü mahaller olan komuta kontrol merkezleri, çok sayıda önemli kararın verilmesi sürecinde belirgin bir rol oynamaktadır. Güvenlik, enerji, altyapı ve sanayi gibi kitlesel etkilere sahip alanlarda kullanımı elzem olan bu merkezler, çok sayıda modern teknolojinin birbiriyle entegre şekilde çalışarak hem farkındalık seviyesinin arttırılmasını, hem de müdahale gereksinimi doğması durumunda hızlı şekilde faaliyete geçilebilmesini mümkün kılar.

Her bir faaliyet alanı özelinde özgün şekilde tasarlanan ve yürütülen kapsamlı entegrasyon çalışmaları sonucunda, yüksek teknolojilerin insan etkeni de göz önünde bulundurularak kullanıldığı üst düzey kontrol merkezleri ortaya çıkmaktadır. Bu özel nitelikli merkezlerin yapımı esnasında mutlak suretle dikkate alınması gereken çeşitli çevresel, ergonomik, altyapısal, teknik vb. kriterlerin günün sonunda kararlı bir çalışma ortamının oluşturulabilmesine zemin hazırlaması elzemdir.

Faaliyet alanlarında nitelikli çözümlerin üretilmesine önayak olan komuta kontrol merkezlerinin aktif kullanımları esnasında yüksek verimlilik sağlanabilmesi adına, özellikle teknik aşamalarda alanında uzman ve kontrol edilecek farklı sistemlerin entegrasyonunu yapabilecek seviyedeki profesyonellerle çalışmak da bir diğer temel gereksinimdir. İlgili kurulumları gerekli niteliklere sahip olmadan gerçekleştirmeye çalışan bir ekibin en ufak bir hatalı müdahalede bulunması dahi sistemlerde yer alan diğer entegre teçhizatları da etkileyerek arkası kesilmeyecek ciddi sorunlarla karşılaşılmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, ilgili süreçlerin uluslararası standartlara uygun şekilde hareket eden uzmanlar kontrolünde yürütülmesi çok önemlidir.ÇEŞİTLİ KONTROL MERKEZİ ÖRNEKLERİ

KOMUTA KONTROL MERKEZLERİ
KRİZ MERKEZLERİ
TOPLANTI & EĞİTİM SALONLARI