Yüksek İdealler, Gerçek Çözümler...

KRİZ MERKEZLERİ

Anlık müdahale gerektiren acil durumlarda, tutarlı ve sürdürülebilir bilgi akışını sağlayan teknolojilerin desteğiyle hata olasılığını en aza indirerek sağlıklı kararlar alınmasını ve olası kitlesel etkilere sebep olabilecek krizlerin çoğu zaman henüz yaşanmadan önüne geçilmesini olanaklı kılan merkezlerin her daim hazırlıklı bulunması gerekmektedir.

Olası bir kriz durumunda en kısa süre içerisinde tüm bilgilere kolayca erişilebilme olanağı sunan ve kritik kararların alınması sürecinde nitelikli verilerin de desteğiyle hata payını en aza indiren kriz merkezleri, hiçbir teknik aksaklığa mahal bırakmayacak şekilde tasarlanmalı ve hizmete alınmalıdır. Özellikle arkaplanda çalışan sistemlerin anlık iletişim ve bilgi aktarımını kesintisiz şekilde sağlaması yüksek önem taşımaktadır.ÇEŞİTLİ KRİZ MERKEZİ ÖRNEKLERİ

KOMUTA KONTROL MERKEZLERİ
KRİZ MERKEZLERİ
TOPLANTI & EĞİTİM SALONLARI