Yüksek İdealler, Gerçek Çözümler...

TOPLANTI & EĞİTİM SALONLARI

Kurum ve kuruluşların süreç yönetimi ve genel işletme başarısında etkileri hissedilen toplantı salonları, genel verimliliği belirgin ölçüde arttırma potansiyeline sahiptir. Her ne kadar genellikle hafife alınsa da, bir toplantı salonunun genel ve teknik tasarımı kullanım performansına direkt etki etmekte, ihtiyaçlara uyumlu tasarlanmayan salonlarda yapılan masrafların performans olarak geri dönüşleri düşük seviyelerde kalırken tüm detayların değerlendirildiği salonlarda yüksek randıman sağlanabilmektedir.

Tam entegre sistemlerin hem mevcut hem de geleceğe yönelik gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanıldığı ve çok sayıda detaylı sürecin değerlendirmeye katılmasıyla yapılan hesaplamalar sonucu tasarlanan anahtar teslim toplantı salonları, kurum kültürünün mimari tasarımla, mimari tasarımın altyapıyla, altyapının da elektronik donanımla harmoni yakalayarak uyum içerisinde olduğu mahaller olarak dikkat çekmektedir.

Eğitim salonları, tasarım yapısına bağlı olarak toplantı salonları olarak da kullanılabilen, geniş ekiplere eşzamanlı yönergelerin anlatıldığı, bilgilendirmelerin aktarıldığı ve sunumların yapıldığı, katılımcılar arasında üst düzey etkileşim sağlayan ortamlar olarak göze çarpmaktadır.ÇEŞİTLİ TOPLANTI & EĞİTİM SALONU ÖRNEKLERİ

KOMUTA KONTROL MERKEZLERİ
KRİZ MERKEZLERİ
TOPLANTI & EĞİTİM SALONLARI